TIBBİ RETİNA

TIBBİ RETİNA "Güncel Yaklaşımlar" Kitabı yayınlanmıştır.


1 yıllık çalışmamızın sonucu; 
TANI YÖNTEMLERİ, 
DİABETİK RETİNOPATİ, 
DAMAR HASTALIKLARI, 
RETİNAL PROTEZLER, 
YBMD DIŞI MAKULA HASTALIKLARI,
YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERESANSI
Ana başlıklarını içeren ve bu konuları bütünüyle ele alıp, "Olgu Sunumları"yla destekleyen 2015 Özel sayısı hazırlanmıştır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN; http://www.retinavitreus.com/guncelyaklasimlar2015.php3